Видове фотоволтаични системи

Съществуват няколко основни вида фотоволтаични системи с различна функционалност. Тяхната големина зависи от специфичните нужди и изисквания на всеки клиент и обект.

 

 • Какво представляват различните фотоволтаични системи в зависимост от вида им?
 • Какви приложения могат да имат соларните системи?
 • Какви функции могат да изпълняват фотоволтаичните системи?
 • Примерни мощности на соларните системи.
 • Защо да изберете „Интер Солар Груп” ЕООД за ваш партньор в изграждането на фотоволтаична електрическа централа?

Какво представляват различните фотоволтаични системи в зависимост от вида им?

Основни видове фотоволтаични системи:

Мрежова фотоволтаична система

 

Мрежовите фотоволтаични системи произвеждат електроенергия, като има два варианта за управление на произведената електроенергия.

В първия вариант собственикът на фотоволтаична електрическа централа консумира произведената от соларните панели електроенергия, като в моменти на излишък може да я отдава към мрежата. Във втория вариант собственикът на соларна електрическа централа отдава цялото произведено количество електроенергия към електропреносната мрежа, което се изкупува от съответното ЕРП или друг търговец на електроенергия.

Хибридна фотоволтаична система

 

Хибридните системи с фотоволтаични панели, представляват соларна инсталация с възможност за добавяне на втори източник на електроенергия, като например ветрогенератор, дизелов агрегат и др. Тези системи имат безброй възможности. Могат да бъдат интегрирани в смарт мрежи или да се използват като UPS захранване. При Хибридните системи най-големият плюс е, че при липса на енергия от Възобновяемите Енергийни Източници електроенергия може да се ползва от общата електропреносна мрежа.

Автономна система (островна система)

 

Тази система е предвидени изцяло за задоволяване на собственото потребление в къща, вила, предприятие, офис сграда или отдалечен обект, без достъп до електрическата мрежа, каквито са например планинските хижи, вили, специализирано оборудване, системи за изпомпване на вода и напояване и др. Те се изчисляват и проектират спрямо консуматорите и товаровия график на всеки обект. Тези фотоволтаични системи имат акумулаторен блок, който съхранява произведения ток, за да може да се използва през тъмната част от денонощието.

Индустриална фотоволтаична система с цел продажба на електрическа енергия

Продажбата на произведена от фотоволтаични панели електроенергия е вече на конкурентна цена спрямо електричеството за промишлеността. Поради тази причина в зависимост от консумацията на ток на обекта и инсталираните мощности, за някои бизнеси подобни инсталации се превръщат в доходоносен инвестиционен инструмент.

Продажбата на електроенергия от ФЕЦ, които са предвидени за изграждане върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради или върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, се извършва при преференциални цени съгласно решенията на КЕВР, валидни при обща инсталирана мощност до 1MW (мегават).

Какви приложения могат да имат соларните системи?

 

 • Фотоволтаични системи за къща или вила
 • Фотоволтаични системи за апартамент
 • Фотоволтаични системи за бизнес и индустрия

Фотоволтаични системи за къща или вила

 

Поставянето на соларни панели на къща или вила е инвестиция с многократна възвръщаемост.

Фотоволтаичните системи за дома са изключително добро решение за намаляване сметките за електричество и създават удобство. Електроенергията, произведена от ФЕЦ, може да се използва, както за собствени нужди, така и да бъде отдавана към електропреносната мрежата. Соларни системи с мощност между 3 и 5 kW са идеални за домакинства. Тези слънчеви системи могат да бъдат, както мрежови, така и автономни или хибридни в зависимост от нуждите, потреблението и наличието на електрозахранване от мрежата.

Фотоволтаични системи за апартамент

 

Възможно е поставянето на фотоволтаици в жилищна сграда с апартаменти. Хората обикновено са свикнали да виждат соларни панели на покриви на къщи и вили, но живеещите в апартаменти в градовете също могат да се използват слънчевата светлина и да генерират част от електричеството което изразходват, намалявайки по този начин сметките си за ток.

Соларни панели могат да се сложат на покрива на сградата, на фасадата на блока или на тераса която е подходяща за инсталация и както вече споменахме, по този начин собствениците на апартаменти могат да намалят сметките си за ток с помощта на соларни модули. Малки инсталации за подгряване на бойлер са идеално решение за собствениците на такива жилища.

Фотоволтаични системи за бизнес и индустрия

 

Всяко едно промишлено предприятие, производствен цех, заведение, хотел или офис сграда може да намали и дори да занули сметките си за електричество, внедрявайки фотоволтаична инсталация в енергийната си система.

Сметките за ток са основно перо в разходите на всеки един производствен процес.

Интегрирането на фотоволтаична система в бизнеса е дългосрочна инвестиция с много възможности. Фотоволтаиците могат да бъдат инсталирани на покрив, фасада или конструкции върху земя.

Произведената енергия може да се използва, както за собствена консумация, така и за директна продажба към местното ЕРП.

Какви функции могат да изпълняват соларните системи?

 

 • Производство на ел. енергия с цел продажба или за собствена консумация
 • Къмпинг системи с малка мощност – за осветление и за зареждане на батерии на телефони, лаптопи и др.
 • Затопляне на вода
 • Затопляне на въздух с цел отопление на индустриални халета
 • Напояване
 • Соларни уреди за приготвяне на храна.

Примерни мощности за соларни системи

 

Големината на една фотоволтаична електрическа централа за производство на електричество зависи от много и различни фактори. Всяка соларна инсталация се проектира индивидуално и е съобразена на с изискванията и нуждите на клиента. Мощностите на различните соларни системи могат да бъдат калкулирани спрямо потреблението, желаната финансова инвестиция, вида на системата и площта за монтаж.

 • 1 kW – Такава соларна система е подходяща за захранване на осветление на 12V, както и на други малки консуматори, като телевизор, зарядни устройства или за затопляне на битова топла вода.
 • 3 kW – Фотоволтаична система с мощност 3 kW е достатъчна за захранване на малка вила, планинска хижа или за намаляване на сметките за ток на едно домакинство.
 • 5 kW – Соларна система с мощност от 5 kW би могъла да задоволи почти на 100% нуждите на едно домакинство или офис помещение с 5-10 работни места.
 • 10 kW – Фотоволтаична система за ток с мощност 10 kW е подходяща за облекчаване на разходите на различни производствени процеси, и оползотворяване на покривни площи на халета, складови бази или животновъдни помещения на ферми.
 • 30 kW – Фотоволтаични генератори с мощност над 30 kW са доходоносна инвестиция, подходяща за всеки бизнес или индустрия, която разполага с подходящи за инсталация площи, навеси, покриви. Произведеното от подобни системи електричество може да бъде използвано по много и различни начини. Продажба, намаляване на разходите за ток и дори допълнителна печалба са само няколко от възможностите, които дава една такава фотоволтаична система.

Защо да изберете „Интер Солар Груп” ЕООД за ваш партньор в изграждането на фотоволтаична електрическа централа?

Дейността ни е фокусирана в две основни взаимно свързани направления, които успешно реализираме както на българския, така и на чуждестранния пазар и непрестанно усъвършенстваме:

1. „Интер Солар Груп” ЕООД предлага цялостни решения в областта на възобновяемите енергийни източници като: проектиране, доставка на материали, изграждане на фотоволтаични системи и гаранционно обслужване в рамките на 24 часа.

Изгражданите от нас соларни инсталации се отличават с високо качество на вложените материали и оборудване, дълъг експлоатационен живот, възможност за надграждане и високи средни добиви от единица инсталирана мощност.

Снимки от наши реализирани проекти може да разгледате в страницата ГАЛЕРИЯ.

 

 1. На база на професионализма на нашия екип и партньори, „Интер Солар Груп” ЕООД провежда иновативни курсове – „Монтажници на фотоволтаични съоръжения и инсталации”. Можете да разгледате сайта на Училище за Соларни Специалисти на следния линк: www.ussbg.org