Занимания с деца

Екипите на „Интер Солар Груп” ЕООД и Училище за Соларни Специалисти редовно организират образователни занимания с деца. Наблюдавайки проявения интерес от страна на децата, ние вярваме, че това са бъдещи соларни специалисти.