Изграждане на хибридна система 15 kW

Изграждане на хибридна фотоволтаична система
15 kW за собствени нужди в гр. Габрово.