Островна фотоволтаична система

Автономна фотоволтаична система - островна система

Off-Grid или Stand-alone Solar Power System

Соларна централа без свързване към обществената (външна) енергопреносна мрежа  осигурява независимост от доставчиците на енергия. Важен компонент на такава система са акумулаторите, които позволяват използване на слънчева енергия не само през деня, но и през нощта. Когато свети слънцето, контролерът използва мощността на фотоелектрическите модули за заряд на акумулатори и за захранване на електрически уреди през батериен инвертор. Понякога контролерът на заряда може да бъде вграден в корпуса на Off-Grid инвертора. Например, ако в определен момент фотоволтаичната централа генерира 4 kW, а мощността на работещите електроуреди е 5 kW, то от акумулаторите ще се консумира само 1 kW.

Ако централата произвежда повече мощност, отколкото е необходима в конкретния момент, то «излишната» енергия ще бъде насочена за заряд на акумулаторите, които образуват система за съхранение на енергия. Фотоволтаичните електроцентрали от типа Off-Grid биват с произволна мощност: от микро-системи за каравана или лодка до мащабни промишлени инсталации. В най-опростен вид, автономната микро-електроцентрала може да работи без инвертор, захранвайки с електричество уредите, работещи с постоянно напрежение 12 волта.

Това може да бъде осветление, вентилация, автомобилен хладилник, зарядни за телефони и множество други. Капацитетът на обикновената система за съхранение на електроенергия изглажда денонощните или седмичните изменения в инсолацията, но не е достатъчна, за да компенсира измененията на достъпната годишна слънчева енергия. Тоест, не е възможно съхранение на лятната слънчева енергия за зимата. Ако се прави разчет на мощността на електроцентралата и капацитета на системата за съхранение за летните месеци, то през зимата ще се наблюдава явен дефицит на енергия. При разчети „за зимен вариант”, ще получим излишък от енергия през летния период, който не бихме могли да оползотворим. По този начин, оптимално се явява търсене на компромис с умерен дефицит през зимата и допустими загуби през лятото.

За комфортно използване на автономна система е необходимо предварително планиране на енергопотреблението на обекта, за ориентировъчно съвпадение с производителността на електроцентралата. Например, охлаждане на помещенията през лятото може да се осъществява с използване не електричество, а отопление през зимата – с помощта на пелетна камина. Същото се отнася и за осигуряване на топла вода. За определени случаи, например, при продължително мрачно време, може да се използва дизел-генератор, за бързо зареждане на акумулаторите до нужното ниво.